Functie van het gilde
Het gilde heeft nu geen taak meer in de militaire betekenis zoals in de vroegere tijden.
Bij belangrijke kerkelijke gebeurtenissen is het gilde meestal wel aanwezig.
Maar er zijn nog vele tradities uit het verleden overgebleven waaraan het gilde deelneemt.
Jaarlijks zijn er gildedagen zoals
Kringgildedag, waar alleen gildes van de kring mogen meedoen. Oeffelt behoort tot de kring van gilden Land van Cuijk.
Vrije gildedag, Hier mag het gastgilde ,die deze dag organiseert ook gilden buiten de kring en gildes uit het buitenland uitnodigen.
Landjuweel , wie is het best gilde van Nederland?
Op zo’n gildedag wordt er gestreden in wedstrijden zoals vendelen, trommen, schieten, kruisboogschieten, klaroenblazen en wie het mooiste ,het best gilde van allemaal te worden en daarmee de “ereprijs”te verwerven.
En er zijn ook jeugd vendel, trommen toernooien.
Het gilde brengt ook serenades bij feestelijke gelegenheden denk hierbij aan een huwelijk van een gildebroeder of als een gildebroeder die zijn 25 jarig huwelijk viert .
Bij een begrafenis of crematie van een gildebroeder of gildezuster, is het gilde ook aanwezig en wordt er waardig met gilde-eer afscheid genomen.

Standaardruiter

Oorspronkelijk doel het ridderlijk aanvoeren van het gilde.
Hij gaat zig - zag voorop, hij maakt immers de weg vrij voor het gilde.
De ruiters waren in vroegere tijden altijd ongehuwd, tegenwoordig let men daar niet meer op.
De ruiter draagt een standaard ,dit is een kleinere vaan met daarop afgebeeld de Salvator Mundi.

Tamboers

De tamboers zijn strijdbare helden.
Zij brengen geen muziek maar een boodschap. Hun trom is hun wapen. Ook begeleiden zij het vendelzwaaien.
In vroegere tijden, bij gelegenheden waar onmiddellijke bijstand voor het gilde noodzakelijk was, eveneens trommend alarm sloeg en zo de gildebroeders bijeen roepend.

Vendeliers

Vendelzwaaien moeten wij zien als symbolisering van de strijd tussen goed en kwaad. Zijn vendelen is een smeekgebed voor de goede afloop. Het versterkt de vendelier in zijn strijd tegen het kwaad.
Elke slag van het vendelzwaaien heeft een bepaalde betekenis.
Zie het vendelgebed.

V = Vrede
E = Eendracht
N = Noblesse
D = Discipline
E = Eer
L = Leven en lach

Achterhoede

Deze gildebroeders zijn de bescherming van het geheel, wel of niet bewapend.
Om deze stoet in het gareel te houden is er een commandant of kapitein die het geheel netheid en orde toebedeeld.

Tegenwoordig hebben we ook gildezusters .
Zij zorgen voor een algehele functie in het geheel.


Het bestuur cq de overheid

Het bestuur kent speciale namen

Voorzitter: Hoofdman
Secretaris: Deken- schrijver
Penningmeester: Deken-schatbewaarder

Overigen bestuursleden zijn de gildemeesters

Beschermheer is meestal de burgemeester

Gildeheer of geestelijke adviseur is de pastoor